2012. március 30., péntek

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatatása a közép-magyarországi régióban

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatatása a közép-magyarországi régióban
Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység támogatatása
a közép-magyarországi régióban
A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott támogatások célja a kutatás- fejlesztési és innovációs aktivitás, és a vállalati-kutatóhelyi együttműködés növelése az Új Széchenyi Tervben meghatározott célkitűzésekkel összhangban.
A jelen pályázat célja olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.
A tervezett kutatásfejlesztési tevékenységgel, projekttel szembeni elvárások:
1.) a projekt agrár-, műszaki-, orvosi- vagy természettudományi szakterületen valósul meg;
2.) projektben kifejleszteni kívánt termék, szolgáltatás, technológia vagy prototípus jelentős tudományos vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkezik;
3.) a projektben megcélzott termék, szolgáltatás, technológia üzletileg hasznosítható.
A tervezett kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeként:
1. a projektben új tudományos és/vagy műszaki eredmények, szellemi alkotások születnek;
2. a projekt révén új K+F munkahelyek jöhetnek létre.

A.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A TÁMOGATHATÓ PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA

A támogatás jogcíme: a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban: Atv.) 8. § (1) bekezdés a) és e) pontja.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: KTIA) terhére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a pályázaton eredményesen szereplő pályázók számára 2012-ben 6 Mrd forintot biztosít.
A támogatott pályázatok várható száma 2012-ben: 40-70 db.

A.3. TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A pályázatok keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum
40.000.000 Ft, maximum 700.000.000 Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.
Konzorciumban csak 150 millió Ft feletti támogatás igénylése esetén lehet pályázni. Konzorciumi tagonként minimum 40 millió Ft támogatás igénylése szükséges.
Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át vállalkozásoknak kell igényelniük.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése